Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Kurs dla kandydata na instruktora techniki jazdy kat. B, C i D – podstawowy

24 marca @ 09:30 - 2 kwietnia @ 16:30

4950PLN

Szkolenie przygotowuje kandydatów na instruktorów techniki jazdy do zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Podczas kursu szkoleniowcy przekazują wiedzę z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności przekazywania tej wiedzy.

HARMONOGRAM:

Szkolenie stacjonarne odbywa się w 2 następujące po sobie weekendy:

 • 24-25.03.2023 (piątek-niedziela) – zajęcia teoretyczno-praktyczne
 • 31.03-02.04.2023 (piątek-niedziela) – zajęcia teoretyczno-praktyczne

Pozostałe zajęcia teoretyczne zostaną zrealizowane w formie e-learningu – link zostanie udostępniony Kursantom przed planowaną częścią praktyczną.

Link do zapisu

Szkolenie podstawowe obejmuje:

 • w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D co najmniej 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.

WYMAGANIA

 • Kursant musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. B  przez okres co najmniej 3 lat,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów techniki jazdy,

Szczegóły

Początek:
24 marca @ 09:30
Koniec:
2 kwietnia @ 16:30
Koszt:
4950PLN
Witryna internetowa:
Link do zapisu