Kurs dla kandydata na instruktora techniki jazdy kat. B – podstawowy

4950,00 

Kategoria:

Szkolenie przygotowuje kandydatów na instruktorów techniki jazdy do zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Podczas kursu szkoleniowcy przekazują wiedzę z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności przekazywania tej wiedzy.

Szkolenie podstawowe obejmuje:

  • w zakresie prawa jazdy kat. B, co najmniej 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.